TYMCZASOWA PROCEDURA TRANSPORTU ZWIERZĄT
(towarzyszących z terytorium Ukrainy na teren Polski przez osoby nie posiadające kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów, kotów i fretek)

Wytyczne i wnioski o pozwolenie na przemieszczenie zwierząt w trzech wersjach językowych:

Tymczasowa procedura przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy na teren Polski przez osoby nie posiadające kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów, kotów i fretek | Główny Inspektorat Weterynarii

Rejestracja domów tymczasowych dla bezdomnych zwierząt z Ukrainy: (link)

dla psów: Rejestracja domów tymczasowych

dla kotów: DOMY TYMCZASOWE DLA KOTÓW Z UKRAINY

Wymagania:
– dokument potwierdzający szczepienie oznakowanego zwierzęcia przeciwko wściekliźnie w ciągu ostatnich 12 miesięcy
– oznakowanie mikroczipem

W przypadku niespełnienia jednego z powyższych:
– wypełnienie oświadczenia właściciela lub opiekuna (dostępne przy przejściach granicznych i stronie gov)

Jesteś w stanie wykazać pobyt zwierzęcia na terenie Polski?
– jeśli TAK: powiatowy lekarz weterynarii obejmuje zwierzę izolacją, oznakowuje (czip), szczepienie przeciwko wściekliźnie, badanie krwi na przeciwciała. Po ukończeniu procesu, zwierzę z pełną dokumentacją jest zwolnione z izolacji.
– jeśli NIE: urzędowy lekarz weterynarii dokonuje oznakowania (czip) w miejscu tymczasowego pobytu wraz z właścicielem/opiekunem po przekroczeniu granicy. Koszty pokrywane są z budżetu państwa.

Pozostałe zwierzęta (gryzonie, króliki, ptaki-inne niż drób, płazy, gady, ozdobne zwierzęta wodne, bezkręgowce)
– zwolnione są z posiadania pozwolenia na wywóz
– gatunki objęte konwencją waszyngtońską (CITES) bez wymaganych zezwoleń-decyzję podejmuje krajowa administracja skarbowa

Nielegalne przekroczenie granicy ze zwierzęciem:
– zwierzę zostaje umieszczone w schronisku bądź azylu dla zwierząt, w ostateczności może zostać poddane eutanazji

Translate »

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Proszę wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.